Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz

E-learning | Wkkgz is een afkorting voor Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2016. 

De Nederlandse overheid vindt dat zorgvragers op goede zorg moeten kunnen rekenen en dat eventuele klachten of geschillen snel en op een laagdrempelige manier moeten kunnen worden afgehandeld.
De eisen van de Wkkgz gelden daarom voor alle zorgaanbieders, dus zowel voor zorginstellingen (bijv. ziekenhuizen) als zelfstandige beroepsbeoefenaren (bijv. zzp’ers). De wet geldt niet alleen voor aanbieders van 'reguliere' gezondheidszorg, ook aanbieders van alternatieve geneeswijzen vallen onder de Wkkgz.

De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

De Wkkgz is geen checklist met regeldingen, daarmee doe je jezelf en jouw clienten te kort. In deze cursus leer je wat de wet inhoudt, dmv casuistiek krijg je inzicht in de wet en hoe je deze kunt vertalen naar jouw werksituatie. 

Inhoud

In deze e-learning kom je aan de hand van praktijkvoorbeelden, leerteksten, vragen en casuïstiek met de verschillende facetten van de Wkkgz in aanraking.
In de theorie wordt het doel van de wet behandeld en op wie de wet van toepassing is. Ook de wijzigingen en verschillen met voorgaande wetten passeren de revue.

  • Theorie met casuïstiek
  • Eindtoets

Je kunt zelf kiezen welke onderdelen je doorloopt en in welke volgorde je dat doet. 

Doelstelling

Na het doorlopen van de e-learning heb je kennis opgedaan van jouw rechten en plichten binnen de wet- en regelgeving van de Wkkgz. De e-learning wordt afgesloten met een eindtoets die jouw kennis beoordeelt.

Doelgroep
Deze e-learning is bedoeld voor zorgverleners die vallen onder de Wkkgz.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. De gemiddelde studiebelasting is ongeveer 2 uur.

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 2 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!