Gezondheidsrecht - Informed consent en toestemming

E-learning - onderdeel van serie van 9 cursussen over gezondheidsrecht. Gericht op GGZ.

Deze e-learning maakt deel uit van een reeks van negen korte, los van elkaar staande cursussen over bekende thema’s uit het gezondheidsrecht. 

 1. Verantwoordelijkheid 

 1. Informed consent en toestemming 

 1. Vertegenwoordigers 

 1. Beroepsgeheim 

 1. Gegevensverstrekking door behandelaren 

 1. Gegevensverstrekking door de instelling 

 1. Bevoegd en bekwaam 

 1. Klachten en schadeclaims 

 1. Incidenten, calamiteiten en meldingen

De reeks van de negen cursussen kan worden afgesloten met een losstaande toets en eventueel een herkansing (cursus ‘Gezondheidsrecht – Toets’). 

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit drie onderdelen: 

 • Introductie op het thema 

 • Oefenen met praktijkvoorbeelden 

 • Gezondheidsrecht toepassen 

Doelstelling

In deze cursus frist de cursist zijn kennis op over de wet- en regelgeving van het thema 'Informed consent en toestemming' aan de hand van praktijkvoorbeelden, casuïstiek, vragen en feedback. De cursist leert om zelfstandig de juiste keuzes te maken vanuit de relevante?wet- en regelgeving. Hierbij worden praktische tips over relevante bronnen aangeboden, die geraadpleegd kunnen worden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. 

Doelgroep 
Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning maakt deel uit van een reeks van negen korte, los van elkaar staande cursussen over bekende thema’s uit het gezondheidsrecht. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Het doorlopen van deze cursus duurt 10 tot 20 minuten. 

Inbegrepen

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijkheid voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 20,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1

Schrijf je in voor deze cursus!