Geaccrediteerd: 5 voorbehouden- en risicovolle handelingen; pakket 1

Bij ISZA-scholingen kan je voor allerlei trainingen terecht: voorbehouden handelingen en scholingen voor elk budget!

Wil je je voorbehouden- en risicovolle handelingen intercollegiaal laten toetsen? Dat kan bij ISZA-scholingen!  

ISZA-scholingen biedt twee pakketten met elk 5 risicovolle- en/of voorbehouden handelingen aan:
De beide pakketten bevatten 5 handelingen in één pakket, met maximaal 4 deelnemers per training. Zo kan elke deelnemer veilig oefenen en zo houdt ISZA scholingen zich aan de RIVM richtlijnen. Daarnaast is er de mogelijkheid om alle handelingen met handschoenen aan te oefenen. Er staan voldoende flesjes met handenalcohol, om na elke handeling je handen te desinfecteren. De trainer geeft les met een mondkapje op.

Wij kiezen voor kleine groepen, zodat de handelingen achter elkaar getoetst kunnen worden in tweetallen. Zo creëren we ook een veilige leeromgeving, met genoeg ruimte om vragen te stellen. In maximaal 3 uur zijn 5 handelingen getoetst. De training gaat altijd door, ook als er één deelnemer is.

Bij pakket 1 en 2 wordt er eerst een PowerPoint presentatie gegeven, waarin kort alle handelingen worden doorgenomen. Na de presentatie wordt er geoefend met oefenmateriaal in de praktijk. Na de training wordt een hand-out aangeboden voor naslagwerk.

Inhoud

Als je deelneemt aan pakket 1, komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Katheter inbrengen bij man en/of vrouw
  • Blaasspoelen via verblijfskatheter
  • Bloedglucose meten
  • Insuline prikken
  • Subcutaan- en intramusculair injecteren

Om 13:00 wordt er gestart met een korte voorstelronde. Hierna wordt direct de PowerPoint gepresenteerd door de trainer. Alle vijf de handelingen komen kort aan bod. De presentatie duurt hooguit 45 minuten. Hierbij gaan we er wel vanuit, dat de deelnemers bekend zijn met de meest actuele protocollen van Vilans. 

Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • Actieve deelname
  • 100% aanwezigheid
  • Deelnemer heeft aangetoond vaardigheden uit te kunnen voeren volgens de protocollen en observatielijsten van Vilans

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is, kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de trainer is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Doelstelling

Na het succesvol afronden van deze training, ben je op de hoogte van de laatste inzichten die gesteld zijn volgens de laatste protocollen van Vilans KICK portaal, wat betreft de 5 besproken en getoetste onderwerpen. 

Doelgroep:
gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of VIG) en verpleegkundigen (niveau 4, 5, en 6)

Niveau en gewenste voorkennis

We verstrekken geen voorbereidingsmateriaal. We gaan er wel vanuit, dat de deelnemer gediplomeerd is en bekend is met de inhoud van de meest actuele protocollen van Vilans. Over het algemeen is de zelfstudie tijd geschat rond de 2 uur. Deze voorbereidingstijd hangt echter wel af van het kennisniveau van de deelnemer.


Praktische informatie
Prijs: € 135,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.  

Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden