Ethiek in de Zorg

Deze cursus bestaat uit 4 dagen het is gepland op:

 • Module 1 op 10 oktober 2019 (9.30-16.00u)
 • Module 2 op 14 november 2019 (9.30-16.00u)
 • Module 3 op 19 december 2019 (9.30-13.30u)
 • Module 4 op 15 januari 2020 (9.30-13.30u)

Als zorgprofessional wil je graag goede zorg leveren, menslievende zorg.
Je hebt daarbij je eigen ideeën over wat daarin goed is. In het verwezenlijken van goede zorg kom je voor situaties te staan waarin je moet kiezen tussen verschillende belangen of principes, ofwel morele dilemma’s.

Je leert in deze training morele keuzes te herkennen, te analyseren en je gaat handvatten krijgen om praktische dilemma’s tot een oplossing te brengen. Zowel in het werken met cliënten als in de relatie met de organisatie.

Inhoud
Er zijn in totaal 4 sessies in de gehele groep. Dat zijn 2 dagen van 8 uur en 2 dagen van 4 uur. Voorafgaande aan iedere sessie wordt er gevraagd literatuur te lezen en voorbereidingsopdrachten te maken. Na iedere sessie zal er een verwerkingsopdracht zijn. De voorbereidingsopdrachten vereisen afhankelijk van de student ongeveer 4 keer 3 uur. De verwerkingsopdrachten vereisen 4 keer 4 uur. Er dient een tussentijd niet langer dan 4-6 weken tussen te zitten.

Daarnaast is er in de tussenperiodes een uitvraag via de app van Microtraining om de theorie daadwerkelijk te borgen.

Module 1 Ontdek de ethiek in jezelf (12 SKJ punten)
In deze module gaan we vooral aan de slag met de persoonlijke opvattingen van zorgverleners over het goede. De eigen ervaringen en overtuigingen worden onderzocht, gedeeld en geplaatst in welke rol deze hebben bij de visie vorming over wat we in de zorg als goed beschouwen.

Module 2 Zorgethiek in theorie en praktijk (12 SKJ punten)
Deze module betreft de zorgethiek en het herkennen van de elementen die in het eigen werk van belang zijn voor de waardevolle kant van hun werk.

Module 3 Aan de slag met ethiek in de zorg (6,5 SKJ punten)
Tijdens de derde module wordt er ervaring opgedaan in hulpmiddelen ter reflectie om dilemma’s die ze tegenkomen in de praktijk te kunnen bespreken.

Module 4 Beroepscode (6,5 SKJ punten)
In de vierde module leert de deelnemer beroepspraktijk te zien vanuit de beroepscode en wat de organisatie kan doen om de aandacht voor ethiek te borgen in de dagelijkse praktijk.

Modules zijn inclusief : 2 literatuur boeken, leer app, nakijken en van feedback voorzien van de voorbereidingsopdrachten en verwerkingsopdrachten, certificaat SKJ.

*Deze training is ook per module te volgen. Bekijk module 1&2. Bekijk module 3&4.

Doelstelling
Leren morele keuzes te herkennen, te analyseren en het opdoen van handvatten om praktische dilemma’s tot een oplossing te brengen. Zowel in het werken met cliënten als in de relatie met de organisatie.

Wat ga jij leren in deze training?

 • Je leert je persoonlijke opvatting over het goede kennen
 • Je vormt je een visie op wat we in de zorg als goed beschouwen
 • Je hebt kennis opgedaan van de zorg ethische benadering
 • Je leert de basis van de zorgethiek volgens Tronto
 • Je leert jezelf herkennen in de kernelementen van de zorgethiek
 • Je leert hoe hij kan reflecteren op de zorg in de praktijk
 • Je neemt deel aan een moreel beraad en socratische dialoog
 • Je leert de beroepspraktijk te zien vanuit de beroepscode.
 • Je leert wat de organisatie kan doen om de aandacht voor ethiek te borgen in de dagelijkse praktijk

Doelgroep
Uitvoerende professionals en teams in de gezondheidszorg, intra – en extramuraal. Bijvoorbeeld groepsbegeleiders, ambulante begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen en gedragswetenschappers en psychologen. Dit kunnen uitvoerenden van eenzelfde functie en/of functieniveau zijn, maar het kan ook een team met daarin verschillende functies en/of functieniveaus zijn.

Een toevoeging is dat er extra ervaring is opgedaan voor de setting van (LVG) jongeren in behandeling vanuit de jeugdwet, wet maatschappelijke opvang en WLZ.

Niveau en gewenste voorkennis
Vanaf opleidingsniveau 3.
Geen voorkennis vereist.

Docente
De cursus zorgethiek wordt gegeven door Chantalle Laheij. Chantalle gelooft dat de meeste mensen de behoefte hebben om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Als je in de zorg werkt, heb je een stevig fundament nodig om te luisteren naar het appèl dat de ander op jouw doet. Chantalle wil met jouw zoeken naar (nieuwe) kennis en concrete handvatten. En dan samen toewerken naar het kunnen bieden van goede en menslievende zorg.

Studiebelasting / accreditatie
Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten, waarvan 2 dagen van 8 uur en 2 dagen van 4 uur.

Voorbereiding: voorbereidingsopdracht van 4 keer 3 uur vóór elke cursusdag.
Zelfstudie/huiswerk: verwerkingsopdracht van 4 keer 4 uur ná elke cursusdag.

Daarnaast is er in de tussenperiodes een uitvraag via de app van Microtraining om de theorie daadwerkelijk te borgen.

SKJ accreditatie 37 punten: bij 100 % aanwezigheid en alle opdrachten voldoende afgerond.

Certificaat en accreditatie
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • Het goed afronden van de voorbereidingsopdrachten en verwerkingsopdrachten

 Inbegrepen

 • Gebruik van koffie/thee/water
 • Lunch bij Module 1 & 2
 • Lesmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie SKJ accreditatiepunten

Praktische informatie
Prijs: € 774,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren:
Accreditatiepunten: 37

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden