Epilepsie en verstandelijke gehandicapten in de ANW

E-learning | herkennen van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking

Epilepsie is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening. In Nederland heeft ongeveer één op de honderdvijftig mensen een vorm van epilepsie. Die verhouding is bij mensen met een verstandelijke beperking zelfs één op de drie.

*ANW staat voor Avond- , Nacht- en Weekenddiensten

Inhoud

De cursus bestaat uit vier verschillende delen. Het eerste deel, met de titel “De eerste aanval”, start met een inleiding en een praktijkgerichte casus. Daarna volgt de theoretische uitleg voorzien van video’s die verschillende epileptische aanvallen tonen. Na afloop worden deze aanvallen geanalyseerd. Binnen de theorie is veel ruimte voor verdiepende informatie.

De andere drie delen van deze cursus kennen een soortgelijke opbouw, waarin casuïstiek en theorie elkaar afwisselen ondersteund met schema’s, tekeningen en vragen. De cursus sluit af met een toets, waarmee je jouw opgedane kennis kunt testen. Ben je niet geslaagd voor de toets, dan kun je deze twee keer herkansen.

Doelstelling

Deze cursus heeft tot doel de bekendheid bij zorgverleners te vergroten van: 

 • de verschillende vormen van epilepsie die kunnen optreden bij verstandelijk gehandicapten (VG);
 • de mogelijke stappen in de behandeling van een epileptische aanval;
 • status epilepticus bij deze patiëntengroep.

Doelgroep

 • Artsen, die betrokken zijn bij de zorg aan mensen in een VG instelling
 • Huisartsen die ANW-diensten verrichten bij VG instellingen
 • AVG artsen in opleiding
Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing.

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door De cursus “Epilepsie en verstandelijk gehandicapten” is ontwikkeld door: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor expertise rond epilepsie, medTzorg voor huisartsenkennis en The Competence Group - Zorgleren voor de educatieve vertaalslag/

Studiebelasting en accreditatie
De cursus bestaat uit een pretoets, theorie en een eindtoets (met de mogelijkheid tot herkansing).
De studieduur (90min) hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert.

De cursus is geaccrediteerd voor Artsen Cluster 1 (ABC1) en gebaseerd op de richtlijn “Epilepsie”. Deze richtlijn is geautoriseerd door onder andere de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN),de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de Epilepsievereniging Nederland (EVN). Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 71,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!