E-learning | Module Zwachtelen | incl. Ulcus Cruris Venosum

Geaccrediteerde module (1 punt) over zwachtelen (korte rek, UrgoK2 en Coban), inclusief Ulcus Cruris Venosum.

Module (met voorleesfunctie)  over zwachtelen (korte rek, UrgoK2 en Coban), inclusief Ulcus Cruris Venosum. Doelgroep: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen. Studieduur: gemiddeld 1-2 uur. De module is 1 jaar voor je toegankelijk. Accreditatie: 2 accreditatiepunten. 

De inhoud is gebaseerd op de laatste versie van de Vilans protocollen. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen. Indien je je aanmeldt om de module te volgen, blijft deze vanaf het moment van inloggen 1 jaar lang voor jou toegankelijk.

Inhoud

Zwachtelen is compressietherapie met behulp van verbanden. Er zijn diverse technieken en materialen om dit te doen, elk met hun voor- en nadelen. Keuze van een juist verband is van groot belang en dient gedaan te worden door ervaren zorgverleners. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met specialisten op het gebied van wondzorg en zwachtelen. In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod: 

Zwachtelen

 • Indicaties
 • Contra-indicaties
 • Uitvoering van ACT zwachtelen
 • Aandachtspunten
 • Zwachtelen met een korte rek zwachtel
 • Zwachtelen met het 2 laags systeem UrgoK2
 • Zwachtelen met het 2 laags systeem Coban

Ulcus Crurus Venosum

 • Verschil ulcus cruris venosum en arterieel ulcus cruris 
 • Oorzaken ulcus cruris venosum 
 • Anamnese en symptomen 
 • Classificatiemodellen 
 • Behandeling

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Doelstelling
 • De deelnemer kan de verschillen tussen ulcus cruris venosum en arterieel ulcus cruris benoemen;
 • De deelnemer kan de risicofactoren en oorzaken van ulcus cruris venosum benoemen;
 • De deelnemer kan aspecten weergeven die van belang zijn bij de verzorging en behandeling van ulcus cruris venosum;
 • De deelnemer kan het doel van compressietherapie weergeven;
 • De deelnemer kan indicaties en contra-indicaties bij compressietherapie benoemen en herkennen;
 • De deelnemer kan de aandachtspunten benoemen van zwachtelen met een korte rek zwachtel;
 • De deelnemer kan de aandachtspunten benoemen van zwachtelen met het UrgoK2 systeem;
 • De deelnemer kan de aandachtspunten benoemen van zwachtelen met het Coban systeem;
 • De deelnemer kent de stappen van compressief zwachtelen met de korte rek zwachtel volgens het Vilans protocol;
 • De deelnemer kent de stappen van compressief zwachtelen met het 2 laags systeem van UrgoK2 volgens het Vilans protocol;
 • De deelnemer kent de stappen van compressief zwachtelen met het 2 laags systeem van Coban volgens het Vilans protocol.

Doelgroep:
Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

 • Gediplomeerd verzorgende IG
 • Gediplomeerd verpleegkundigen MBO
 • Gediplomeerd verpleegkundigen HBO
Niveau en gewenste voorkennis

Deelnemers dienen zoals hiervoor benoemd gediplomeerd te zijn als Verzorgende IG of verpleegkundige. Er is geen verdere voorkennis of voorbereiding vereist.

Aanbieder van de e-learning:
Deze module is ontwikkeld door Zorg voor leren, een organisatie die sinds 2014 bijscholingen verzorgt aan zorgverleners. Dit doen zij in kleine groepen in een informele sfeer en met een team van gespecialiseerde trainers. 

Studiebelasting en accreditatie:
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&VN. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt. Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen met een score van minimaal 80% ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen:

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 19,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!