E-learning | Infuustherapie; perifeer infuus en PICC

E-learning | voorbehouden-/risicovolle handelingen: infuustherapie, perifeer infuus en PICC

Met een infuus wordt doorgaans bedoeld de toediening van een oplossing, vaak fysiologisch zout of glucose 5% of een mengsel van die twee, maar ook wel transfusiebloed of een suspensie van alleen bloedcellen of plasma. Dit gebeurt intraveneus (in een bloedvat) of subcutaan (onder de huid) via een canule. Dit proces noemt men infunderen.

De toediening kan plaatsvinden onder invloed van de zwaartekracht door middel van een druppelmechanisme, of door gebruik te maken van een infuuspomp. Ook veel soorten medicatie kunnen op deze wijze worden toegediend. Een infuus biedt de mogelijkheid om op een andere manier dan via het maag-darmkanaal vocht, medicatie, bloed, of voeding aan de cliënt toe te dienen. Dit kan om verschillende redenen nodig zijn:

 • Medicijnen worden in het maag-darmkanaal afgebroken en daardoor onwerkzaam;
 • Cliënten hebben een verstoorde werking van het maag-darmkanaal, hierdoor kunnen medicijnen, vocht of voeding niet of niet goed verwerkt worden;
 • Cliënten hebben een ernstig slikprobleem of een verminderd bewustzijn;
 • De noodzaak tot een acute toediening via de bloedbaan, bijvoorbeeld bij risico op een allergische reactie.

Wanneer thuisinfusie voorgeschreven wordt, vindt de eerste medicatiegift meestal in het ziekenhuis plaats. Reacties van de cliënt op de medicatie worden direct geobserveerd en de benodigde voorwaarden daarop adequaat te handelen zijn aanwezig.

In deze module komen verschillende handelingen rondom infusie aan bod. Het inbrengen van een perifere canule voor infuus is voorbehouden en de andere handelingen zijn risicovol.

  Risicovolle handeling Voorbehouden handeling
Inbrengen perifere canule voor infuus   x
Verwisselen infuuszak x  
Verwijderen perifeer canule x  
Toedienen medicatie via perifeer infuus x  
Verwisselen afsluitdopje en doorspuiten van een PICC lijn x  
Toedienen medicatie via een PICC lijn x  

 

Inhoud

Onderwerpen:

 • Anatomie en fysiologie
 • Indicaties
 • Contra-indicaties
 • Complicaties
 • Voorbereiding
 • Uitvoering
 • Nazorg

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Doelstelling
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze module;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze module;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze module;
 • De deelnemer kent de juiste werkwijze voor de handelingen volgens protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze module en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgdossier indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling.

Doelgroep: 
Verpleegkundigen

Niveau en gewenste voorkennis

Deelnemers dienen zoals hiervoor benoemd gediplomeerd te zijn als verpleegkundige. Er is geen verdere voorkennis of voorbereiding vereist.

Aanbieder van de e-learning:
Deze module is ontwikkeld door Zorg voor leren, een organisatie die sinds 2014 bijscholingen verzorgt aan zorgverleners. Dit doen zij in kleine groepen in een informele sfeer en met een team van gespecialiseerde trainers. 

Studiebelasting en accreditatie:
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 2-3 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 2 accreditatiepunten.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen met een score van minimaal 80% ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegeni is niet mogelijk. 

Inbegrepen:

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 2 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 2 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.

 


Praktische informatie
Prijs: € 17,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar

VRH e-learningmodules

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.

 

Toon cursussen in de categorie VRH e-learningmodules

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

2
2 accreditatie punten
€ 17,50
E-learning
Geldigheid Onbeperkt