Depressie

E-learning over depressie. Inzicht in het ziektebeeld, het effect voor de zorgvrager en aandachtspunten voor zorgverleners.

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij een sombere stemming en een verstoorde gemoedstoestand de overhand hebben. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het algemeen functioneren van een zorgvrager.

Inhoud

Deze cursus geeft inzicht in wat een depressie is, wat een depressie betekent voor de zorgvrager en hoe u een depressie herkent. De cursus bestaat uit een quiz, theorie, drie oefencasussen, een ervaringsverhaal, een praktijkopdracht en een overzicht van de theorie. De cursus sluit af met een toets.

Doelstelling

Na het doorlopen van deze cursus weet u hoe u een depressie herkent en welke aandachtspunten voor u als zorgverlener belangrijk zijn.

Doelgroep
De e-learning 'Depressie' is voor zorgverleners die individueel of in een team zorg bieden aan zorgvragers met een depressie. Deze zorg kan geboden worden in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, dagopvang, vormen van kleinschalig wonen en de thuiszorg.

Niveau en gewenste voorkennis

Zorgprofessionals, medewerkers VVT niveau 2, 3 en 4

Aanbieder van deze e-learning
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group / Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houd rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult.

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 28,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!