Delier

Delier is een van de meest voorkomende complicaties is bij ouderen. Het ontstaat door een ziekte, infectie of trauma en wordt vaak niet meteen herkend.

Een delier (of delirium) is een plotseling optredende ernstige verwardheid. Het is één van meest voorkomende complicaties tijdens ziekenhuisopnames van oudere zorgvragers. Een delier heeft een lichamelijke oorzaak en ontstaat door een ernstige ziekte, infectie of trauma in combinatie met een zwakkere gezondheid.
 
 
Inhoud

De cursus ‘Delier’ is voor zorgverleners die individueel of in een team zorg bieden aan zorgvragers met een delier.
Je doet hierbij onder andere kennis op over:

  • hoe je als zorgverlener een delier kunt herkennen,
  • hoe je jouw benadering van een zorgvrager met een delier zo goed mogelijk op hem afstemt;
  • waarop jij als zorgverlener alert moet zijn bij een zorgvrager met een delier. 

De cursus bestaat uit een quiz, theorie, oefencasussen en een ervaringsverhaal (audio).

Doelstelling

Na het doorlopen van deze cursus heb je inzicht in wat een delier is, wat een delier betekent voor de zorgvrager.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor zorgverleners die individueel of in een team zorg bieden aan zorgvragers met een delier.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is gericht op zorgverleners, verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.  
We gaan er vanuit dat je al over enige kennis beschikt. Er is geen specifieke voorkennis of voorbereiding vereist. 

Aanbieder van de e-learning
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group / Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:

Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op:
Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!