Decubitus

E-learning over decubitus (doorliggen), preventie, behandeling en voorkomen van verergering.

Decubitus (doorliggen) is een beschadiging van de huid en/of het onderhuids weefsel. Decubitus kan ernstige afwijkingen aan de huid en onderliggend weefsel tot gevolg hebben. Het is daarom belangrijk om decubitus te voorkomen. In het geval de zorgvrager toch decubitus ontwikkelt, moet u weten wat de beste behandeling is om de decubitus te genezen of verergering tegen te gaan.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Voorkomen, herkennen en behandelen van decubitus,
  • Oorzaken, Risicofactoren, Anamnese, Risicoscore diagnosticeren
  • Preventieve maatregelen en Interventies.

Deze cursus is opgebouwd rond casussen en oefenvragen die gebaseerd zijn op de dagelijkse praktijk. Verder bevat de cursus een test-je-zelf en een informatiepunt om theorie na te lezen. De cursus sluit af met een toets. De inhoud van deze cursus sluit aan bij de protocollen.

Doelstelling

De cursist kan na afloop van de cursus benoemen hoe decubitus voorkomen, herkend, geanalyseerd en op basis daarvan behandeld kan worden volgens protocol. 

Doelgroep
Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen en anderen die clienten verzorgen met decubitus of met een verhoogd risico op decubitus.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is voornamelijk gericht op verzorgenden (IG) en verpleegkundigen, maar kan ook worden gevolgd door anderen die wondzorg uitvoeren. 
We gaan er vanuit dat je al over enige kennis beschikt. Er is geen specifieke voorkennis of voorbereiding vereist. 

Aanbieder van de e-learning
De modules zijn ontwikkeld door Zorgleren/The Competence Group. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 2 uur. Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 2 accreditatiepunt. Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:

Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 

Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 23,20 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!