De rol van verzorgenden en verpleegkundigen binnen het verpleegkundig proces (Online)

Deze cursus bestaat uit 3 Online bijeenkomsten.

Zie onderstaand de data:

 • 5 juni 2023 (van 14.00- 17.00 uur), de data voor de 2e en 3e bijeenkomst worden in overleg met de deelnemers gepland

In deze cursus van 3 dagdelen, waarin de specifieke rol van verzorgenden en verpleegkundigen binnen het verpleegkundig proces centraal staat, leer je meer over het verpleegkundig proces en hoe jij daar met jouw kennis en ervaring invulling aan kunt geven.

Het opstellen van een zorgplan is de verantwoordelijkheid van een wijkverpleegkundige (samen met de client), maar jij moet vervolgens aan de slag met dat zorgplan en de client.

Hoe doe je dat én hoe zorg je dat de samenwerking met de wijkverpleegkundige, collega’s en andere disciplines daarbij optimaal verloopt? 

Met collega’s ga je hierover het gesprek aan, op een niet oordelende maar lerende manier. Samen werk je aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke mening over hoe je het vak het beste kunt uitoefenen; bevorderen én bewaken van jouw professie dus!

Hiermee voldoe je aan de verplichting uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt er middels theoriegedeelten aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Werken volgens de doelen uit het zorgplan
 • Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging
 • Samenwerking en overdracht met/aan andere disciplines
 • Risicosignaleringen en medicatieveiligheid
 • Werken volgens de principes van Triple Aim
 • Methodisch werken
 • Intercollegiale toetsing

Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met de bespreking van een, door 1 van de deelnemers ingebrachte, casus. Op deze manier wordt aan het einde van iedere bijeenkomst de nieuw geleerde kennis direct in de praktijk gebracht en intercollegiaal getoetst.

Doelstelling

Na deelname aan deze cursus heb je geleerd wat de essentie is van de rol van een verzorgende/verpleegkundige binnen het verpleegkundige proces. Je kunt werken volgens de doelen uit het zorgplan, weet hoe je op de juiste manier risico’s kunt signaleren, hoe je voldoet aan de eisen van medicatieveiligheid, hoe je effectief en efficiënt op de doelen kunt rapporteren en evalueren.

Doelgroep
Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen uit de thuiszorg, die werken met de zorgplannen die door een wijkverpleegkundige zijn gemaakt bij de indicatiestelling.

 

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van een diploma N3 verzorgenden (IG) of N4 verpleegkundige. Daarnaast ben je werkzaam in de wijkverpleging.

Docenten
De cursus wordt gegeven door Sanne van der Ent (proces: randvoorwaarden/groepsdynamiek) en Milanda Koopman (voorzitter: inhoud). Sanne en Milanda hebben beiden ruime ervaring als wijkverpleegkundige/procesbegeleider/trainer en geven graag hun opgedane kennis en praktijkervaring door.

Studiebelasting en accreditatie
Er zijn drie bijeenkomsten van ieder drie uur. De cursus levert 9 accreditatiepunten en 3 ODA/studiepunten (voorbereiding) op voor het kwaliteitsregister V&V. Elke bijeenkomst start met een theoriegedeelte en daarna toetsing van casuïstiek.
Drie deelnemers kunnen een casus inbrengen.
Totale tijdsinvestering: 9 uur bij elkaar komen en 3 uur voorbereiding.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Toegang tot besloten gedeelte kennisbank Wijkzorg Academie
 • Reflectieverslag als bewijslast voor het opvoeren van ODA/studie punten.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Wijkzorg Academie. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de cursus en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 499,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 12
Accreditatiepunten: 9

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden