De rol van verzorgenden en verpleegkundigen binnen het verpleegkundig proces

Deze cursus bestaat uit 3 Fysieke bijeenkomsten.

Zie onderstaand de data:

 • 18-11-2021 van 13.00-16.00 uur
 • 09-12-2021 van 13.00-16.00 uur
 • 23-12-2021 van 13.00-16.00 uur

Liever deze cursus Online volgen? Klik hier voor de Online cursus en geplande data.

In deze cursus van 3 dagdelen, waarin de specifieke rol van verzorgenden en verpleegkundigen binnen het verpleegkundig proces centraal staat, leer je meer over het verpleegkundig proces en hoe jij daar met jouw kennis en ervaring invulling aan kunt geven.

Het opstellen van een zorgplan is de verantwoordelijkheid van een wijkverpleegkundige (samen met de client), maar jij moet vervolgens aan de slag met dat zorgplan en de client.

Hoe doe je dat én hoe zorg je dat de samenwerking met de wijkverpleegkundige, collega’s en andere disciplines daarbij optimaal verloopt? 

Met collega’s ga je hierover het gesprek aan, op een niet oordelende maar lerende manier. Samen werk je aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke mening over hoe je het vak het beste kunt uitoefenen; bevorderen én bewaken van jouw professie dus!

Hiermee voldoe je aan de verplichting uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt er middels theoriegedeelten aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Werken volgens de doelen uit het zorgplan
 • Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging
 • Samenwerking en overdracht met/aan andere disciplines
 • Risicosignaleringen en medicatieveiligheid
 • Werken volgens de principes van Triple Aim
 • Methodisch werken
 • Intercollegiale toetsing

Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met de bespreking van een, door 1 van de deelnemers ingebrachte, casus. Op deze manier wordt aan het einde van iedere bijeenkomst de nieuw geleerde kennis direct in de praktijk gebracht en intercollegiaal getoetst.

Doelstelling

Na deelname aan deze cursus heb je geleerd wat de essentie is van de rol van een verzorgende/verpleegkundige binnen het verpleegkundige proces. Je kunt werken volgens de doelen uit het zorgplan, weet hoe je op de juiste manier risico’s kunt signaleren, hoe je voldoet aan de eisen van medicatieveiligheid, hoe je effectief en efficiënt op de doelen kunt rapporteren en evalueren.

Doelgroep
Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen uit de thuiszorg, die werken met de zorgplannen die door een wijkverpleegkundige zijn gemaakt bij de indicatiestelling.

 

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van een diploma N3 verzorgenden (IG) of N4 verpleegkundige. Daarnaast ben je werkzaam in de wijkverpleging.

Docenten
De cursus wordt gegeven door Sanne van der Ent (proces: randvoorwaarden/groepsdynamiek) en Milanda Koopman (voorzitter: inhoud). Sanne en Milanda hebben beiden ruime ervaring als wijkverpleegkundige/procesbegeleider/trainer en geven graag hun opgedane kennis en praktijkervaring door.

Studiebelasting en accreditatie
Er zijn drie bijeenkomsten van ieder drie uur. Elke bijeenkomst start met een theoriegedeelte en daarna toetsing van casuïstiek.
Drie deelnemers kunnen een casus inbrengen.

Totale tijdsinvestering: 9 uur bij elkaar komen en 3 uur voorbereiding.

De bijeenkomsten leveren 9 accreditatiepunten en 3 ODA/studiepunten (voorbereiding) op voor het kwaliteitsregister V&V.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Toegang tot besloten gedeelte kennisbank Wijkzorg Academie
 • Reflectieverslag als bewijslast voor het opvoeren van ODA/studie punten.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Wijkzorg Academie.


Praktische informatie
Prijs: € 598,95 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 12
Accreditatiepunten: 9
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
18-11-2021 13:00 - 16:00 Online 8 beschikbaar

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.  

Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

9
9 accreditatie punten
€ 598,95
MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden