Compressief zwachtelen

E-learning | Compressie Therapie Zwachtelen

Een compressief verband wordt in de volksmond ook 'drukverband' genoemd. Compressieve verbanden worden regelmatig ingezet als hulpmiddel om vochtophoping (oedeem) in de ledematen te verminderen. Zwachtels worden meestal aangebracht op de benen. 
Zwachtels die op de juiste manier zijn aangebracht helpen het lichaam bij het afvoeren van overtollig vocht. Compressief zwachtelen verbetert de doorbloeding op korte termijn. Door de plaatselijke drukverhoging wordt het vocht opgenomen in de bloedbaan en zo afgedreven uit het ingezwachtelde lichaamsdeel. Als het vocht is weg gezwachteld kunnen evt therapeutische, elastische kousen (steunkousen) worden aangemeten.

 

Inhoud

Het accent van deze training ligt op de aandachtspunten bij compressief zwachtelen van een cliënt volgens de CBO-methode. Deze methode sluit ook aan bij. In deze onderdelen is ook algemene basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie over de het veneus-, lymfatisch- en arteriële stelsel verwerkt. De inhoud van deze training is opgebouwd rond casussen en oefeningen die gebaseerd zijn op de dagelijkse praktijk van de cursist. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van foto’s, film en animaties.

  • anatomie en fysiologie
  • indicaties, verschijnselen en contra-indicaties 
  • materialen
  • technieken 
  • complicaties in relatie tot compressief zwachtelen
Doelstelling

Na het volgen van deze e-learning-training heb je kennis over en inzicht in de anatomie en fysiologie, indicaties, verschijnselen, contra-indicaties, materialen, technieken en complicaties in relatie tot compressief zwachtelen. Ook kun je de cliënt professioneel over compressief zwachtelen informeren.

Doelgroep
Verpleegkundigen en verzorgenden

Niveau en gewenste voorkennis

Deze module is ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzorgenden. De e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houd rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 28,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!