Centraal Veneuze Katheter bij kinderen

E-learning | Centraal Veneuze Katheter. Assisteren bij inbrengen CVK, Verzorgen, Verwisselen van het infuussysteem, Bloedafname en Verwijderen CVK bij kinderen.

Met een centrale veneuze katheter (CVK) is er een directe toegang tot een centrale vene. Hiermee kunt u medicatie, vocht en voeding aan de zorgvrager toedienen en in bepaalde gevallen bloed afnemen. CVK’s worden gebruikt bij kinderen van alle leeftijden: van prematuur tot puber.

Een CVK wordt ingebracht door een arts in het ziekenhuis en het kind blijft in het ziekenhuis. Een CVK verzorgen is een risicovolle handeling. Bloed afnemen en toedienen van infusievloeistof via de CVK zijn volgens de Wet BIG Voorbehouden Handelingen. Als verpleegkundige voer je één of meerdere handelingen uit bij patiënten die een CVK hebben. Deze e-learning-training is bedoeld voor een correcte, veilige omgang met centraal veneuze katheters.

Inhoud

Deze training is bedoeld als bij- of nascholing en bestaat uit een theoriemodule en een toets met meerkeuzevragen. In de theoriemodule is een aantal oefenvragen opgenomen. Aan de hand van teksten, illustraties, foto’s en video’s volg je de volgende onderdelen:

• Assisteren bij inbrengen centraal veneuze katheter
• Verzorgen van de insteekopening
• Verwisselen van het infuussysteem
• Bloedafname
• Verwijderen centraal veneuze katheter

De module sluit af met een toets die je 1x kunt herkansen. 

Doelstelling

In deze e-e-learning leer je hoe je een kind met een centraal veneuze katheter moet verzorgen en verplegen. Na het doorlopen van deze cursus weet u hoe een centraal veneuze katheter wordt ingebracht en met welke technieken, en welke handelingen u doet tijdens de dagelijkse verzorging van het kind.

Doelgroep
Verpleegkundigen werkzaam op een kinderafdeling

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. 

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!