Carrouseldag VRH; injecteren, diabeteszorg, sondes, mickeybutton, stomazorg, zwachtelen, katheteriseren

Geaccrediteerde scholingsdag met voorbehouden en risicovolle handelingen.

Ben je nog bevoegd en bekwaam voor de verpleegtechnische handelingen?
In deze cursus ga je met de meest voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen aan de slag.

Deze Carrouseldag is bedoeld om je weer bekwaam te laten worden.
Op deze dag wordt er geen theorie behandeld.

Inhoud
Hoe ziet de Carrouseldag eruit?
De onderwerpen worden klaargezet d.m.v. oefenstations.
Je oefent in groepjes van maximaal 6 cursisten per oefenstation en rouleert gedurende de dag per onderwerp zodat je alle onderwerpen kan oefenen.
Elk oefenstations heeft zijn eigen oefenmaterialen, fantomen, protocollen en observatielijsten.

Heel belangrijk en kenmerkend voor deze Carrouseldag;
bij elk oefenstation is een ervaren docent/trainer aanwezig, die je begeleidt bij het oefenen, die jou eventueel aftoetst en die je tips en trucs kan geven betreffende het onderwerp.

Je kan je laten aftoetsen m.b.v. de observatielijsten.
Na afloop krijg je een certificaat met bewijs van deelname. Indien je afgetoetst bent voor bepaalde handelingen komt dit ook op je certificaat te staan.
De observatielijsten worden ondertekend door de docent/trainer en krijg je mee naar huis.

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

Injecteren:

 • injecteren subcutaan
 • injecteren intramusculair
 • inbrengen Subcutane infuuscanule (vleugelnaald) + medicatie toedienen via canule
 • injectietechnieken subcutaan + intramusculair
 • veilige materialen

Diabeteszorg:

 • bloedglucosewaarde meten
 • Insuline injecteren
 • veilige materialen

Sonde’s + Sondevoeding:

 • Inbrengen van een neus-maag sonde
 • Verwijderen van een neus-maagsonde
 • Verzorgen van een neus-maagsonde
 • Verwisselen van een PEG-sonde
 • Verzorgen van een PEG-sonde
 • Verwisselen van een (Mickey)Button
 • verzorgen van een (Mickey)Button
 • Medicatie toedienen via de sonde
 • Sondevoeding toedienen via Flocare Infinity pomp

Stomazorg:

 • Stoma plak + zakje wisselen ééndelig systeem
 • Stoma zakje wisselen tweedelig systeem
 • Stoma plak + zakje wisselen tweedelig systeem
 • Verzorgen colostoma, ileostoma, urostoma

Zwachtelen:

 • Zwachtelen ACT onderbeen met korte rek (comprilan)

Katheteriseren:

 • Katheter inbrengen bij een vrouw
 • Katheter inbrengen bij een man
 • Katheter verwijderen man/vrouw
 • Eenmalige katheterisatie
 • Suprapubische katheter verwisselen
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Blaasspoelen met blaasspoelzakje

Op andere data worden andere handelingen geoefend en getoetst. Klik hier voor alle andere data.  

Doelstelling
Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor:

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Volgens de Wet BIG mogen Voorbehouden en Risicovolle handelingen alleen worden uitgevoerd door beroepsbeoefenaren met de juiste vooropleiding.

Niveau en gewenste voorkennis
Er wordt van je  verwacht dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist. Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is niet vereist (maar wel fijn).

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je krijgt geen voorbereidende lesstof aangedragen, maar maakt gebruik van eigen protocollen, e-learning etc. 

(Boek hier evt. jouw geaccrediteerde e-learningmodules via Zorgscholing)

Docente
Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt gegeven door De Groot Scholing & Zorg i.s.m. LeerZorg. Trainster Corine de Groot is al meer dan 30 jaar een ervaren, BIG geregistreerde verpleegkundige. Ze heeft een brede kennis en kan die kennis prettig overbrengen.

Studiebelasting en accreditatie
Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren.
Voor deze cursus krijg je 7 accreditatiepunten.

Voorbereiding: doorlezen van de Vilans protocollen betreffende de onderwerpen. Hoeveel tijd de voorbereiding kost is afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer.
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dag

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water 
 • Lunch
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Gebruik van de Vilans observatielijsten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Voorbereidingsmaterialen (zoals protocollen en/of e-learning) zijn NIET inbegrepen. Als je het prettiger vindt om jezelf voor te bereiden d.m.v. e-learning kun je in het aanbod van Zorgscholing (geaccrediteerde) e-learningmodules vinden.


Praktische informatie
Prijs: € 199,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 7
Schrijf je in voor deze cursus!

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn. 
Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden