Bloedtransfusie

E-learning met toetsing | Bloedtransfusie van voorbereiding tot transfusie, complicaties en bijwerkingen

Ieder jaar ontvangen circa 250.000 Nederlanders een bloedtransfusie. Het betreft onder andere slachtoffers van ongevallen, patiënten die een operatie ondergaan en patiënten die voor kanker of (kwaadaardige) bloedziekten worden behandeld.

Inhoud

In deze training wordt onder andere uitgelegd wat een bloedtransfusie is en hoe de bloedvoorziening in Nederland is geregeld en hoe het traject eruit ziet. 

 • Wat is bloedtransfusie? 
 • Hoe is bloedvoorziening in Nederland geregeld? 
 • Bloedproducten
  • Bestanddelen van bloed 
  • Functies van de bestanddelen
  • Hoe kunnen deze bestanddelen worden ingezet? 
  • Donorschap 
  • Bewaarcondities 
 • Aanvraag tot transfusie
  • Traject van aanvragen bloedproduct tot de transfusie
  • Informeren van de client
  • Controles voor transfusie
 • Transfusiereacties
  • Bijwerkingen en complicaties tijdens/na bloedtransfusie
  • Hoe te handelen als er bijwerkingen/complicaties optreden

Deze e-learning training bevat een oefencasus. De oefencasus omschrijft een praktijkvoorbeeld en geeft je de mogelijkheid om te oefenen met het bestudeerde lesmateriaal. Je kunt de casus gebruiken als voorbereiding op de afsluitende toets.
De toets bestaat uit 10 vragen, je kunt deze 1x herkansen. 

Doelstelling

Na deze e-learning training heb je kennis van bloedtransfusies in de ongecompliceerde (poli)klinische setting.
Gecompliceerde transfusies, zoals bij massaal bloedverlies, tijdens operaties, perfusie, ECMO en dialyse, worden niet behandeld.

Doelgroep
Verpleegkundigen

Niveau en gewenste voorkennis

Deze module is ontwikkeld voor verpleegkundigen. De e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houd rekening met een studieduur van 2 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 2 accreditatiepunten.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!