Begeleide Intercollegialetoetsing Wijkverpleegkundigen (Online)

Leren van en verbeteren met elkaar | WKKGZ | Indiceren met behulp van het verpleegkundig proces | Verhogen van het vermogen om klinisch te redeneren

Deze intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen wordt Online gegeven en bestaat uit 3 bijeenkomsten.

Zie onderstaand de data:

 • 12-05-2022
 • 14-07-2022
 • 08-09-2022
  Alle 3 de bijeenkomsten zijn van 09.00-11.00 uur.

Liever deze cursus Fysiek volgen? Klik hier voor de Fysieke cursus en geplande data.

Intercollegiale toetsing is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij wijkverpleegkundigen hun eigen handelen uit het verleden laten toetsen volgens een vaste systematiek. De dagelijkse praktijk (casuïstiek) wordt getoetst aan vooraf expliciet geformuleerde en geaccepteerde kwaliteitsnormen. Individueel en gezamenlijk worden lessen getrokken binnen een toetsgroep van collega's.

Bij intercollegiale toetsing ga je met collega’s het gesprek aan, op een niet oordelende maar lerende manier, over vakinhoudelijke professionaliteit en kennis gebaseerd op de richtlijnen en procedures binnen jouw vak. Samen werk je aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke mening over hoe je het vak het beste kunt uitoefenen; bevorderen én bewaken van jouw professie dus!

Daarnaast voldoe je met intercollegiale toetsing aan de verplichting uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten.

Inhoud

Je brengt een anamnese met een daarbij behorend zorgplan in. Met elkaar bekijken we of jouw zorgplan voldoet aan de kwaliteitseisen en de geldende wet en regelgeving. Ook worden meetinstrumenten en richtlijnen/procedures ingezet om de kwaliteit van het zorgplan op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Leren van en verbeteren met elkaar
 • Verminderen praktijkvariatie in de indicatiestelling
 • Verhogen van het vermogen om klinisch te redeneren
 • Indiceren met behulp van het verpleegkundig proces
 • Methodisch werken
Doelstelling

Na deelname aan deze cursus heb je jouw handelen kritisch beschouwd vanuit (eigen en andermans) ervaringen en theoretische inzichten. Het doel van intercollegiaal toetsen is het vergroten van de kwaliteit van het (eigen) professioneel handelen; zowel jij als jouw collega’s én cliënten profiteren hiervan.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor bachelor of master opgeleide (wijk)verpleegkundigen.

 

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van een diploma HBO-V of master verpleegkunde én BIG geregistreerd zijn. Daarnaast ben je werkzaam als wijkverpleegkundige in de wijkverpleging.

Docenten
De cursus wordt gegeven door Sanne van der Ent (proces: randvoorwaarden/groepsdynamiek) en Milanda Koopman (voorzitter: inhoud). Sanne en Milanda hebben beiden ruime ervaring als wijkverpleegkundige/procesbegeleider/trainer en geven graag hun opgedane kennis en praktijkervaring door.

Studiebelasting en accreditatie
Intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen bestaat uit 3 bijeenkomsten met 6 vaste deelnemers per groep. Elke deelnemer brengt een casus in.

Voorafgaand aan de 1e bijeenkomst bekijken de deelnemers ter voorbereiding een introductiefilmpje over intercollegiale consultatie.

Totale tijdsinvestering: 6 uur bij elkaar komen en ongeveer 5 uur voorbereiding.

De bijeenkomsten leveren 2 accreditatiepunten en 9 ODA/studiepunten op voor het kwaliteitsregister V&V.

Certificaat
Op het certificaat worden (alleen) de handelingen vermeld waarvan je hebt aangetoond dat je deze beheerst. Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Inbrengen eigen casuïstiek ter toetsing

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Toegang tot besloten gedeelte kennisbank Wijkzorg Academie
 • Reflectieverslag als bewijslast voor het opvoeren van ODA/studie punten.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Wijkzorg Academie. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de cursus en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 423,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 11
Accreditatiepunten: 2

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.  

Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden