Begeleide Intercollegiale toetsing Wijkverpleegkundigen (fysiek)

Leren van en verbeteren met elkaar | WKKGZ | Indiceren met behulp van het verpleegkundig proces | Verhogen van het vermogen om klinisch te redeneren

Deze intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen bestaat uit 3 Fysieke bijeenkomsten.

Zie onderstaand de data:

  • 7 september - 12 oktober - 9 november 2023
    Alle 3 de bijeenkomsten zijn van 09.00-11.30 uur.

Liever deze training Online volgen? Klik hier

 

“De verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige is niet beperkt tot een enkel aspect zoals indiceren, maar omvat het gehele verpleegkundige zorgproces, dat de wijkverpleegkundige onderbouwd en transparant doorloopt. Vanaf 2015 heeft de wijkverpleegkundige zich hier (weer) in bekwaamd en de beroepsgroep ontwikkelt zich op dit gebied steeds verder door onderwijs en intercollegiaal toetsen”. (Expertisegebied wijkverpleegkundige)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een zorgverlener daarnaast om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten. Zorgverzekeraars hebben deze voorwaarde daarom opgenomen in hun inkoopeisen. Het dient een overleg te zijn met knelpunten en/of leerpunten waarbij men van elkaar leert en waarvan een verslag wordt gemaakt. Intercollegiale toetsing is zo’n reflectie moment.

Inhoud

Tijdens intercollegiale toetsing breng je een anamnese met een daarbij behorend zorgplan in. Met elkaar bekijken we of jouw zorgplan voldoet aan kwaliteitseisen en de geldende wet en regelgeving. Daarnaast worden meetinstrumenten en protocollen/procedures ingezet om de kwaliteit van het zorgplan op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Doelstelling

Na deelname heb je jouw handelen kritisch beschouwd vanuit (eigen en andermans) ervaringen en theoretische inzichten. Het doel van intercollegiaal toetsen is het vergroten van de kwaliteit van het (eigen) professioneel handelen; zowel jij als jouw cliënten profiteren hiervan.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor wijkverpleegkundigen 

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij in de praktijk werkzaam zijn als (indicerende) wijkverpleegkundige. 

Docenten
De training wordt gegeven door Sanne van der Ent en Milanda Koopman. Sanne en Milanda hebben beiden ruime ervaring als wijkverpleegkundige/procesbegeleider/trainer en geven graag hun opgedane kennis en praktijkervaring door. 

Studiebelasting en accreditatie
De intercollegiale toetsing bestaat in totaal uit drie bijeenkomsten. De eerste keer duurt 3 uur en de twee daaropvolgende keren 2 uur per bijeenkomst (totaal investering: 7 uur bij elkaar komen en 3 uur voorbereiding). De bijeenkomsten leveren in totaal 2 accreditatiepunten en 8 ODA punten op in het kwaliteitsregister V&V.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • Actieve deelname en 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat. 

Inbegrepen
Digitaal Zorgscholing certificaat


Praktische informatie
Prijs: € 425,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 10
Accreditatiepunten: 2

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden