Basiscursus Palliatieve Zorg

Geaccrediteerde cursus over palliatieve zorg; van symptoomverlichting en -behandeling, symptoomherkenning en rapportage tot gespreksvaardigheid en ondersteuning van naasten.

Deze cursus beslaat 2 dagen.

Palliatieve zorg daagt ons uit: het is zorg die veel van ons kan vragen. De vaak meerdere symptomen en de onzekerheid over hoe het beloop zal zijn, zijn voor de patient en de naasten vaak erg belastend. Zij hebben veelal met meerdere hulpverleners te maken die ook nog op verschillende plekken (ziekenhuis, thuis, verpleeghuis of verzorgingshuis of hospice(unit) werkzaam zijn. De nood van patiënten en hun naasten doet een groot appel op onze deskundigheid en betrokkenheid. En stelt ons regelmatig voor ingewikkelde dilemma’s. Daarbij zijn samenwerking en goede en tijdige communicatie tussen alle betrokkenen van groot belang: de cliënt, de naasten, de buren, collega’s en vrienden, de vrijwilligers, de artsen en verplegenden, de geestelijk verzorger, paramedici, de apotheek, etc ontmoeten elkaar rond complexe problemen en keuzes. Palliatieve zorg vraagt dan ook goede organisatie, om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de cliënt en zijn naasten in hun specifieke context. De principes van ''stepped care'' (tijdig opschalen en afschalen) zijn hierbij essentieel. Omdat we in het contact met die kwetsbare ander ook ineens erop onszelf kunnen worden terug geworpen, moeten we ook goed voor onszelf en elkaar zorgen.

Ongeveer een derde van de palliatieve zorg patiënten sterft thuis. En een derde binnen de verpleeg- of verzorgingshuizen. Het gaat totaal in Nederland om ongeveer 140.000 overlijdens per jaar. Betekent dus zo'n 45.000 thuis, en ongeveer hetzelfde aantal in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het is belangrijk om te beseffen dat in de afgelopen decennia het percentage patiënten van de patiënten met kanker dat thuis sterft, geleidelijk is toegenomen: van 20% naar 50%. Het betreft vaak patiënten met complexe problemen. Niet alleen voor de patiënt zelf maar ook voor hun naasten en voor de betrokken hulpverleners. Het aantal overlijdens zal in de komende decennia geleidelijk toenemen tot 230.000 in 2030 (dit als gevolg van de geboortegolf vlak na de tweede wereldoorlog). Dit betekent dus dat in welke sector je, als verplegende, ook werkzaam bent, in aanraking zal komen met Palliatieve zorg. Basiskennis op het gebied van de inhoud en organisatie van Palliatieve zorg is dan ook voor elke verplegende noodzakelijk.

Inhoud
In de cursus wordt naast symptoomverlichting, met de daarbij passende medicatie ook veel aandacht besteed aan het (multidisciplinaire) zorgproces. Naast de lichamelijke pijn die de palliatieve zorg patiënten kunnen hebben, kampen zij en hun naasten vaak met emoties als verdriet, onzekerheid, onrust, woede, angst en depressie. Zij hebben behoefte aan ondersteuning bij het maken van keuzes, bij regie en coördinatie, anticipatie en continuïteit van de zorg. Deze ondersteuning dient te gebeuren door een goede onderlinge afstemming tussen de (vaak vele) hulpverleners. In de cursus worden praktische handvatten aangereikt, niet alleen over het tijdig herkennen en rapporteren van symptomen en de daarbij behorende behandeling, maar zeker ook op het terrein van gezamenlijke besluitvorming, gespreksvaardigheid in de omgang met de palliatieve cliënt en zijn naasten.

Deel  1 - Inhoud & organisatie cliëntniveau
Deel  2 - Zingeving & Ethiek
Deel  3 - Somatiek
Deel  4 - Communicatie en Zorg voor zorgenden

Doelstelling
Samen nadenken en praten over nieuwe aspecten. Samen ontdekken dat we veel al weten, maar dat er ook nog dingen zijn die zijn weggezakt. Samen ook ontdekken dat er veel redenen zijn om trots te zijn op wat we voor hen die gaan sterven en voor hun naasten kunnen betekenen. 

Doelgroep

  • Verzorgenden niveau 3
  • Verpleegkundigen niveau 4

Niveau en gewenste voorkennis
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om deze cursus te kunnen volgen.

Docenten
Deze cursus wordt verzorgd door docenten van Finivita. Het doel van de Stichting is het verminderen van het lijden van patiënten en hun naasten en het optimaliseren van de kwaliteit van de laatste levensfase. Een van de manieren waarop men dit doel wil bereiken is door middel van onderwijs. Trainers van Finivita staan dichtbij de praktijk.  

Studiebelasting en accreditatie
Deze geaccrediteerde cursus bestaat uit 2 lesdagen. Deelnemers die in het kwaliteitsregister van V&VN staan krijgen na het succesvol afronden van deze cursus 12 accreditatiepunten. 

Voorbereiding: -
Duur van de bijeenkomst(en): 2 dagen van 9.00 - 17.00u

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • Actieve deelname èn 
  • 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

  • Koffie/Thee/Water 
  • Lunch (2 x) 
  • Powerpoint presentatie Reader
  • Digitaal Zorgscholing certificaat
  • Registratie accreditatiepunten

Praktische informatie
Prijs: € 350,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 12
Accreditatiepunten: 12

Palliatieve zorg

Als (zelfstandig) zorgverlener krijg je te maken met mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Juist dan kan je heel veel betekenen voor de zorgvrager, en zijn of haar familie. Wil jij beter in kunnen spelen op de zorgbehoefte van mensen in de palliatieve fase of wil je hier beter mee om leren gaan? Een cursus palliatieve zorg helpt vrijwilligers in de palliatieve sector en zorgprofessionals de juiste ondersteuning te bieden in deze vaak moeilijke laatste levensfase.

Toon cursussen in de categorie Palliatieve zorg

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden