1-daagse actualisatie VTH (verpleegtechnische handelingen)

Wil jij weer geactualiseerd worden in de meest voorkomende verpleegtechnische handelingen, volg dan de 1-daagse actualisatie VTH.

Van iedere verzorgende IG en verpleegkundige mag je verwachten dat zij/hij de meest voorkomende verpleegtechnische vaardigheden uit kan voeren en daar ook voldoende deskundig en bekwaam in is.

Ook is het belangrijk dat je als verzorgende IG of verpleegkundige op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en protocollen t.a.v. deze meest voorkomende handelingen. Dit komt allemaal aan de orde tijdens deze cursusdag.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Het aanreiken, klaarzetten en toedienen van medicijnen
 • Het toedienen van oog-, oor- en neuszalven en druppels
 • Het toedienen van medicijnen per inhalatie
 • Transdermale toediening
 • Het bepalen van een bloedsuiker
 • Het toedienen van insuline’
 • Het toedienen van een subcutane injectie
 • Het toedienen van een intramusculaire injectie
 • Het inbrengen van een vleugelnaaldje
 • Het inbrengen van een blaaskatheter; vrouw en man
 • Het spoelen van de blaas; actief en passief
 • Het verzorgen van een suprapubische katheter
 • Het verwisselen van een suprapubische katheter (uitsluitend voor VP)
 • Het verzorgen en doorkoppelen van katheterzakken’
 • Het toedienen van klysma’s en darmspoelingen
 • Het inbrengen en verwijderen van een neusmaagsonde
 • Het toedienen van sondevoeding
 • Het toedienen van medicijnen via een sonde
 • Het verzorgen van een PEG, PEJ en PEGJ sonde
 • Het verwisselen van een PEG sonde (uitsluitend voor VP)
 • Het verzorgen van een stoma; ileo-, colon-, en urinestoma
 • Het zwachtelen van de onderbenen (compressie)
 • Het toedienen van zuurstof
Doelstelling

Na deelname aan deze cursus ben je weer helemaal up to date, deskundig en bekwaam in het uitvoeren van de meest voorkomende verpleegtechnische handelingen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor verzorgenden IG en Verpleegkundigen met ervaring in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij voorbereiden op de verpleegtechnische handelingen die op de cursusdag worden doorgenomen aan de hand van een vooraf opgestuurd lesboek in combinatie met digitale lesstof en bijbehorende opdrachten.

Docenten
De cursus wordt gegeven door Ilse Joustra. Ilse heeft jarenlange ervaring als verpleegkundige in verschillende zorgsettingen. Ilse wil deelnemers inzicht geven in hun handelen. Haar cursussen zijn interactief en tijdens de trainingen wordt ingespeeld op de vragen en behoeften van deelnemers.

Studiebelasting en accreditatie
Deze zeer informatieve cursus bestrijkt een hele dag van 09.00 – 17.00uur.
Voorbereiding: d.m.v het lesboek VTH

Zelfstudie/huiswerk: gemiddeld 15 uur

Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 7 accreditatiepunten.

Certificaat

Op het certificaat worden (alleen) de handelingen vermeld waarvan je hebt aangetoond dat je deze beheerst.
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee en lunch
 • Vooraf per post opgestuurd lesboek met link naar de digitale lesstof en opdrachten
 • Registratie accreditatiepunten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam, email adres en accreditatiegegevens aan de docent. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het opvragen van je adresgegevens voor de voorbereidende stof en de (eventuele) verwerking van de accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 225,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 7

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.  

Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden