Aanmelden cursus:

Insuline toedienen met een insulinepen

Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Geldigheid: 12 maanden

Deelnemergegevens
@
Factuurgegevens
Naam van afdeling en/of contactpersoon factuur.
Vul je BTW nummer in als dit nodig is voor je factuur (o.a. in België), de BTW zal verlegd worden binnen EU landen

* dient ingevuld te worden