Aanmelden cursus:

Diabetes mellitus

Prijs: € 28,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2

Deelnemergegevens
@
Factuurgegevens
Naam van afdeling en/of contactpersoon factuur.
Vul je BTW nummer in als dit nodig is voor je factuur (o.a. in België), de BTW zal verlegd worden binnen EU landen

* dient ingevuld te worden