Aanmelden cursus:

Basisvaardigheden & verpleegkundig rekenen (24 mnd)

Prijs: € 89,99 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 5
Accreditatiepunten: 5
Geldigheid: 24 maanden

Deelnemergegevens
@
Factuurgegevens
Naam van afdeling en/of contactpersoon factuur.
Vul je BTW nummer in als dit nodig is voor je factuur (o.a. in België), de BTW zal verlegd worden binnen EU landen

* dient ingevuld te worden